Odměňování zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců není nijak samoúčelná činnost. V gastronomii je nástrojem kontroly dodržování kvality poskytovaných služeb a formou dohledu nad dodržováním profesních standardů zaměstnanců.

Jak přistupovat k hodnocení a odměňování

Správně prováděné hodnocení zaměstnanců vede nejen k pravidelnému posuzování profesní způsobilosti zaměstnanců, ale je také cestou ke spravedlivějšímu odměňování zaměstnanců, k prohlubování jejich motivace, ale i zároveň průzkumem spokojenosti zaměstnanců a potřeb jejich profesního rozvoje.

Při hodnocení musíte vycházet z prvotního zadání, které jste zaměstnancům dali, tj. z profilu pracovní funkce, kterou vykonávají a z organizačních pravidel k ní navázaných.

Stabilní pravidla hodnocení jsou základem úspěšnosti

Pokud chcete správně využívat hodnocení zaměstnanců, je třeba jasně stanovit pravidla hodnocení a seznámit s nimi zaměstnance. Mějte na paměti, že pravidla je třeba nastavit tak, aby odpovídala jednotlivým profesním skupinám a jejich pracovním výkonům.

Metody využívané k hodnocení zaměstnanců v gastronomii nejsou příliš rozsáhlé. Je to především pozorování zaměstnanců při jejich činnostech, tj. chování k hostům, kolegům, kvalita jimi produkovaných výrobků a služeb, dodržování profesních, hygienických i organizačních pravidel a posuzování písemných a účetních dokladů souvisejících s jejich profesním zaměřením. Nezapomínejte, že zjištění stavu věcí je třeba se zaměstnanci projednat. Bez toho nebudou hodnocení vnímat jako korektní, spravedlivé a čestné.

Odměňování zaměstnanců

Na hodnocení přímo navazuje odměňování zaměstnanců. Jestliže jste stanovili pravidla hodnocení zaměstnanců, tak je poměrně jednoduché na ně provázat zásady odměňování, především v oblasti pohyblivých, nenárokových a především motivačních složek mzdy.

Odměňování, ať už pozitivní, nebo i ve formě nevyplacení celého přislíbeného motivačního objemu mzdy, musí být zaměstnancům srozumitelné a jasné. Nejlepší je když si dovedou zaměstnanci podle stanovených pravidel, sami spočítat pohyblivou část jejich mzdy.

V gastronomii se obecně nejvíce sleduje dodržování kvality práce a služeb zaměstnanců, jejich profesní a odborná způsobilost a komunikace s hosty.  Právě u zaměstnanců, kterých je v gastronomii i službách nejvíce, tj. zaměstnanců ve výkonných pozicích, je třeba mít na paměti, že je nutné zvolit jako interval hodnocení nejkratší možné období – jeden měsíc. To nám dává možnost odměňovat je rychle za dobré výsledky, ale i je kárat za nekvalitu.

Peníze nemusí motivovat vždycky

Jako motivační faktor u nich nejvíce fungují peníze. Nicméně i oni slyší na vyslovenou pochvalu i kritiku a dnes už vnímají jako odměnu další výhody, které jim dávají možnost sportovního, kulturního vyžití, ale i preventivní zdravotní péče. V případě nepeněžitých odměn je dobré dbát na to, aby tyto odpovídali zájmům i potřebám konkrétních skupin zaměstnanců.

Není jednoduché hodnotit a spravedlivě odměňovat zaměstnance, ale je to jediná cesta, jak mít pod kontrolou vývoj zařízení, chování zaměstnanců i prostředky, které vydáváte na mzdy a s tím související povinné odvody. A především kontrolovat a kontinuálně udržovat kvalitu poskytovaných služeb.

Připravil: PhDr.Jiří Vronský,majitel poradenské kanceláře

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*