Jak řešit fluktuaci zaměstnanců

V Čechách se mezi zaměstnanci moc nenosí loajalita k zaměstnavateli a našinci nijak neřeší přestupy do jiných zařízení. Jak změnit situaci zaměstnává všechny zaměstnavatele a neexistuje na to univerzální návod. Nicméně existují jisté obecně platné zásady pro práci se zaměstnanci, umožňující problematiku řešit.

Vrásky restauratérům i hoteliérům v naší republice přidělává dnes a denně poměrně velká fluktuace zaměstnanců. V našem oboru je to tím výraznější, že platí rovnice stabilní a zkušený personál rovná se vysoký standard služeb a jejich kvalita.

Důvody fluktuace zaměstnanců

Důvodem fluktuace zaměstnanců jsou většinou čtyři základní skutečnosti:

  1. nabídka lepších finanční podmínek
  2. nabídka lepších pracovních podmínek
  3. nespokojenost s úrovní práce
  4. osobní důvody (za ty se dá samozřejmě skrýt i neochota přiznat pravý důvod)

Z toho vyplývá, že více jak 50 % důvodů jsme schopni ovlivnit a nebo jim předejít.
Fluktuace je přímo úměrně spojená s motivací a motivace s dostatkem informací. Pokud skutečně nechceme ztrácet zaměstnance, musíme se tím zabývat.

Prevence fluktuace

Prevence fluktuace se odvíjí od třech sociálních jevů:

  • komunikace se zaměstnanci
  • spravedlivého zacházení s nimi
  • společného prožívání úspěchů

Nejtěžší je přesvědčování zaměstnanců, vtáhnout je do děje a vštípit jim pocit sounáležitosti a loajality. Zapojování zaměstnanců je základem fungování dlouhodobě úspěšných organizací. Sebegeniálnější myšlenka špatně převedená do praxe zaměstnanci způsobuje problém a komplikuje chod našich zařízení. Zde je třeba zdůraznit, že pokud se povede přenést náš záměr do praxe a získat úspěch, je to i jejich úspěch. Vysvětlit jim, že smyslem práce je dělat ji dobře a mít trvalý úspěch s určitou mírou jistoty. A za každý úspěch je pochválit.

Nástroj prevence fluktuace – personální marketing

Problematika stabilizace personálu a prevence fluktuace je shrnuta do nástroje, kterému se říká personální marketing. Lze si jej jednoduše představit jako filozofii personální práce, péče o personál a permanentní komunikaci a informování zaměstnanců o chodu a situaci v zařízení.  Personální marketing se musí opírat o kvalitní personální práci, ta umožňuje zaměstnavateli soustředit se a předcházet problémům a zároveň získávat zpětnou vazbu o mínění zaměstnanců i jejich problémech.

Je důležité si uvědomit, co nás odlišuje od ostatních zařízení, v čem jsou naše specifika, výhody, v čem jsme jedineční a na tom postavit stabilitu personálu a snížit fluktuaci. Jedná se o jednoduché skutečnosti: inspirativní vedení zaměstnanců, jedinečnou firemní kulturu, systematický rozvoj personálu (a talentů), pocit sounáležitosti zaměstnanců se zaměstnavatelem, odpovídající personální politiku.

Za ním je velké množství každodenní personální práce, prezentované mezi zaměstnanci, ale odměnou vám bude kvalifikovaný stabilní zaměstnanec se zájmem o dění v zařízení, který sleduje trendy a pohlíží na ně z hlediska vlastního profesního vývoje a budoucnosti a uvažuje, co mu zaměstnavatel nabízí za ještě hlubší zapojení, kam ho záměry zaměstnavatele posunou a jaké další podmínky s tím související mu nabízíme.

Připravil: PhDr.Jiří Vronský,majitel poradenské kanceláře

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*