Správné vedení zaměstnanců

Manageři se dnes a denně při své práci zabývají vedením lidí. Být dobrým managerem není vrozená vlastnost, člověk se musí vedení ostatních naučit, osvojit si základní techniky a styly. Vždy je to naučený postoj a způsob chování, který si manager musí osvojit dlouhodobou a usilovnou prací.

Pokud se má manager stát skutečně dobrým vedoucím, musí na sobě pracovat, být si jistý sám sebou, věřit si a především musí pracovat se svými kolegy nebo podřízenými jako s týmem, jinak vedení lidí nefunguje.

I am your BOSS!

Vedení lidí je činnost, jejímž smyslem je ve vzájemném vztahu sounáležitosti s vedenými dosáhnout nějakého nového cíle, který je vedoucího i jeho kolegů a podřízených. Přesto, že mezi nimi existuje formální vztah nadřízenosti a podřízenosti, v oblasti plnění cílů jsou na jedné lodi a pokud je jejich vztah nastavený tak, že je chápán jako pocit vzájemné sounáležitosti, pak je to správně.

Vedoucí vždy povzbuzuje své okolí k plnění nových cílů a tím pádem je i motivuje k další činnosti. Hodně při tom záleží, jakým způsobem to dělá. V podstatě můžeme popsat tři základní styly vedení lidí:

  1. autokratický – jedná se o maximálně centralizovaný styl, vedoucí pracovník používá direktivní formy intervence (instrukce, komentář) do konání spolupracovníků, dává příkazy a kontroluje jejich plnění.Využívá téměř výlučně své formální autority a diskusi obvykle nepřipouští.
  2. demokratický – jedná se o styl, který má vyvážené proporce mezi centralizací a decentralizací, je založen na partnerství vedoucího pracovníka. Názory (alespoň v etapě přípravy rozhodnutí) jsou rovnocenné, preferuje se odborná autorita. Podporuje konsensuální způsob řešení problémů.
  3. styl liberální – jedná se o styl, který je maximálně decentralizovaný, vedoucí pracovník prakticky nevyužívá svou poziční autoritu, činnosti svých spolupracovníků ovlivňuje minimálně a spoléhá na schopnosti a iniciativu svých kolegů, tím se jeho spolupracovníci stávají vysoce nezávislými a řídí sami sebe, většinou tento styl bývá vyjádřením neschopnosti a slabosti vedoucího pracovníka.

Pokud jste manager, zamyslete se nad tím, jak vedete své kolegy a jak svůj styl jejich vedení změnit, nebo upravit, abyste byli ještě lepšími managery a pokud jste v roli podřízeného pracovníka, zamyslete se, jak vás vede váš vedoucí a v čem spočívá jeho styl, resp. kvalita řídící práce.

Připravil: PhDr.Jiří Vronský, majitel poradenské kaceláře, www.drvronsky.cz

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*