Restaurační předzahrádky

Předzahrádky jsou oživujícím prvkem města. Majitelům restaurací se zvyšuje kapacita podniku, kdy mohou vydělat více peněz. S jejich povolováním nebývá problém. Musí se však dodržovat daná pravidla.

Předzahrádka v úřední češtině

 • je to místo mimo provozovnu, které je určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím, na kterém se na zpevněném povrchu prodává zboží a poskytují služby v rámci ohlašovací řemeslné živnosti „hostinská činnost
 • K výkonu této činnosti je místo vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou
 • pravidla pro provozování a zřizování restauračních předzahrádek si stanovují obce samy, tzv. Tržním řádem, kde jsou specifikované podmínky, samozřejmě s odkazem na aktuální znění Stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) a Zákona o pozemních komunikacích(č.13/1997 Sb.)
 • Restaurační zahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna a může být vybavena např. chladícím, mrazícím, popř. výčepním zařízením sloužícím pro provoz zahrádky.

Žádat můžete, nárok nemáte

K provozování restaurační předzahrádky je nutné podat žádost na městském (obecním, obvodním) úřadu.
Výsledek je nejistý. Takže než koupíte stoly, židle a speciální popelníky pro terasy, které brání rozletu popela, podejte si žádost. Bez schváleného povolení nezačínejte ani se samotnou stavbou předzahrádky.

To, že soused předzahrádku provozuje, neznamená, že ji budete provozovat také vy. Vše záleží na konkrétní situaci. Třeba jste blíže křižovatce, nebo se město obává zvýšeného hluku, případně může být důvod jiný.

Co nesmí chybět v žádosti

 1. Účel záboru veřejného prostranství – v jakém režimu se bude předzahrádka provozovat, zda bude odstraňována, nebo bude s pevným pódiem, markýzami atd.
 2. Místo a plocha pronájmu – zpravidla se jedná o pronájem chodníku, vozovky nebo pěší zóny
 3. Doba a čas provozu – bere se v úvahu obydlenost, námitky obyvatel

Další nutná dokumentace k podání žádosti

 • při osobním podání doklad totožnosti podatele žádosti
 • v případě zastupování plnou moc
 • výpis z obchodního rejstříku u právnických osob
 • kopie živnostenského listu 
 • nově zřízené restaurace i kopii kolaudačního rozhodnutí a situační plánek s přesným zakreslením záboru
 • doklad o užívání provozovny
 • smlouva o zajištění úklidu a likvidace odpadů
 • vyplněný formulář ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku dle platné vyhlášky
 • předchozí souhlas příslušného orgánu Policie ČR, v případě že umístění může ovlivnit bezpečnost silničního provozu
 • závazné stanovisko odboru památkové péče nebo odboru kultury památkové péče Krajského úřadu v případech zvl. užívání v prostoru městské památkové rezervace nebo v blízkosti národních kulturních památek
 • územní souhlas – v případech přípojek inženýrských sítí nebo obslužné boudy

Připravte se, že budete potřebovat většinu z těchto dokumentů a že vyřízení žádosti může trvat 30 dnů, ve složitých situacích také dva měsíce.

Tržní řád a obecní vyhláška

Města a obce mají zpravidla vypracovaný tržní řád, jehož součástí je také ustanovení o restauračních předzahrádkách.

Pravidla může rovněž stanovit obecně závaznou vyhláškou.

Vyžádejte si tyto dokumenty a podívejte se, jestli má vůbec smysl, abyste se pořizováním dokladů zabývali.
Můžete třeba zjistit časové omezení provozu kvůli hluku, nebo zákaz otevírání předzahrádek ve vaší lokalitě.

Kompromis je cíl

Jsou situace, kdy je nutné některé činnosti nastavit tak, aby neobtěžovaly a jejich výkon vyhovoval pokud možno většině. Jeden kouří, druhému kouř vadí. Jeden jde spát se slepicemi, druhý tančí do rána. Jeden poslouchá rock, druhý miluje lidovou dechovku.

Dobrá zpráva nakonec

Předzahrádky jsou v trendu. Pokud tedy nejsou mimořádně závažné důvody, které provozu restaurační předzahrádky brání, bude i vaše žádost kladně vyřízena.

Připravil: Petr Gočál

Jste jiného názoru, máte jiné nebo stejné zkušenosti? Pojďte diskutovat na Facebook

1 Comment

 1. Vzhledem k tomu, že stále úředníci schvalují na základě papíru a nejsou schopni se jít podívat, schvalují takový děs jako je v ulici U Uranie na Praze 7. Veřejně přístupná pro všechny kolemjdoucí po celých 24h,nedodržování zavírací doby. Pozemek zábran tak, že na chodník/v nedávné době rozšířený/ nevjede ani sanitní vůz.O hluku ani nemluvím! Zastání na úřadech ani náhodou
  .

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*