HACCP systém kritických bodů

Zavedení systému kritických bodů HACCP ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, Vyhláška č. 137/2004 Sb. a její novela – Vyhláška 602/2006 Sb. všem, kteří vyrábějí nebo prodávají jídlo a nápoje. Splnění tohoto úkolu pečlivě sledují a kontrolují příslušné hygienické stanice.

Co je to HACCP?

HACCP je zkratka anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control Points“ (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body), která se ve světě používá pro systém preventivních opatření, sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

Uplatnění systému kritických bodů spočívá v zavedení preventivního systému k zajištění zdravotní nezávadnosti pokrmů. Jeho cílem je zajistit kontrolu nad průběhem celého procesu výroby pokrmů (surovinami, prostředím ale i nad pracovníky, kteří se na výrobě pokrmů podílejí), tedy postupovat tak, aby pokrmy byly zdravotně nezávadné. Na rozdíl od odběru vzorků pokrmů a jejich analýz, poskytujících informace pouze o těchto konkrétních analyzovaných vzorcích, jsou při uplatňování principů systému kritických bodů vyhledávány možné zdroje nebezpečí (na základě analýzy nebezpečí), již během přípravy pokrmů. Tam, kde může nebezpečí ohrožení zdraví strávníka vzniknout se zavádějí preventivní opatření, vedoucí ke sjednání nápravy ještě předtím, než je pokrm strávníkovi vydán.

Trocha historie

Systém HACCP byl vyvinut pro Americký úřad pro kosmonautiku (NASA) v šedesátých letech. Pomocí tohoto systému se vyráběly maximálně bezpečné potraviny pro kosmonauty. V sedmdesátých letech se HACCP pomalu rozšiřoval do některých zpracovatelských potravinářských podniků a v roce 1985 doznal širšího využití v potravinářském průmyslu, když ho Mezinárodní komise pro mikrobiologické specifikace potravin (ICMSF) doporučila pro kontrolu mikrobiologických rizik v potravinářském průmyslu. Postupně se tak systém rozšířil do Kanady, Austrálie a později i do Evropy.

Jak zavést systém kritických bodů HACCP

Provozní kniha HACCP umožňuje snadné a rychlé zavedení tohoto systému do jednotlivých provozů. Je zpracována tak, že obsahuje všechny potřebné dokumenty a informace, které zpracovatel potravin a výrobce jídel a nápojů potřebuje ke své každodenní praxi.

Pro uspokojení požadavků hygieny je velmi důležité umět s provozní knihou správně pracovat. K tomu poslouží návod: Jak správně pracovat s provozní knihou HACCP.

Školící specialista Vám poradí

Problematika kritických bodů je velmi komplikovaná. V případě nejasností je vhodné kontaktovat odborníka. Doporučíme Vám z řad našich odborníků a konzultantů HACCP.
Zavolejte na tel.: 777 929 585, nebo napište na v.sevcikova@hofmann.cz.

Zdroj: *internet

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*