Všude je to stejné

Napohled jednoduchá záležitost jako mytí nádobí, je složitou činností se svými pravidly. Jejím zlepšením můžete ušetřit nemalé finanční prostředky za energii, mycí prostředky a vlastní nádobí.

Co se děje v myčce nádobí

Nedávno jsem řešil reklamaci na kvalitu mytí a praskání skleniček v myčce. Fyzikální zákony a materiálové vlastnosti skla a jeho strojního mytí však fungují stejně v Oklahomě, Tokiu, Ostravě, Horních Počernicích nebo třeba v Aši. Prostě tomu tak je.

Věnujte 272 vteřin svého času

A podívejte se na video společnosti Winterhalter, která je specialistou na výrobu myček nádobí. Podívejte se, co se děje uvnitř myčky, po tom co ji zavřete. Uvidíte kudy a jak teče voda, kde se zachytí nečistoty, jak probíhá filtrace vody a jak ukládat nádobí do myčky.

Nejvíce skla rozbije personál

V jídelnách je nápojové sklo zpravidla umýváno ve stejné myčce jako ostatní nádobí. Výjimečně se používá myčka na sklo, která pracuje s jinou teplotou a tlakem vody. Nejvíce skla a porcelánu se rozbije při jeho mytí a manipulaci. Rozbití vzniká při:

• třídění nádobí před jeho vložením do myčky
• používání nevhodných košů k mytí jednotlivých druhů
• nevhodné skladování (např. na sebe, kdy koše jsou příliš nízké, apod.)

Jestliže nevlastníte myčku nádobí Winterhalter série UC (stáhněte si prospekt ve formátu PDF), u které jsou přednastaveny jednotlivé programy a podle druhu mytého nádobí se mění tlak a spotřeba vody, jsou možné nedostatky při mytí nádobí následující.

Voda v myčce nádobí je do trysek vháněna čerpadlem s dostatečným tlakem právě proto, aby důkladně smyla nečistoty a zbytky jídla. Logicky jsou skleničky lehce nadzvedávány, v koši se pohybují a pokud nepoužíváte dělené koše, naráží do sebe.

Jestliže tomu ve vašem případě tak není zřejmě:

  • do koše natlačíte více skleniček než je vhodné a tyto jsou příliš natěsnány. Takto nevytváříte prostor pro přirozenou tepelnou roztažnost materiálu.
  • nebo máte příliš malý tlak vody v mycích tryskách v myčce a pak ji nechte zkontrolovat jejím dodavatelem nebo odborným servisem

Abyste snížili riziko rozbíjení skleniček, velmi doporučuji používat tzv. dělené koše na mytí skleniček. Podle průměru používaných skleniček zvolte vhodné dělení (rozměr okének). Jestliže jsou skleničky vyšší než vlastní koš, použijte nástavce, které koš zvýší. Po umytí můžete skleničky nechat v koších a tyto na sebe skladovat. Ušetříte hodně místa a skleničky se nerozbijí.

Dobré výsledky mytí nádobí

Předpokládám, že nádobí nemyjete sami. Proto mám následující doporučení:

  • osobně se opakovaně důkladně seznamte s procesem mytí nádobí ve Vámi řízeném podniku
  • seznamte se, jaké používáte koše na mytí porcelánu, příborů a nápojového skla a jestli používáte jejich vhodné provedení. Případně se obraťte na vašeho dodavatele košů.
  • podívejte se, jak probíhá třídění nádobí podle druhů
  • provádíte předoplach talířů tlakovou sprchou? Pokud ano, nedochází k rychlému znečištění vody v myčce a nemusíte jí tak často měnit. Ušetříte energii a mycí prostředky.
  • jsou koše naplněny optimálně? Ani málo ani moc? Do koše se zpravidla vejde 18 mělkých talířů. Při optimálním využití opět ušetříte vodu, energii a mycí prostředky.
  • používáte pro mytí skla kratší cyklus mytí než pro mytí porcelánu? Pokud ano, šetříte čas, energii a mycí prostředky.
  • jednou za dva měsíce nechte odborným servisem seřídit dávkování mycího a oplachového prostředku. Při změně druhu, toto proveďte okamžitě.

Nechte provést zkoušku, jak se daří odstranit „neviditelné“ škroby a usazeniny. Při jejich nedostatečném odstranění se tyto začínají na sebe vrstvit a postupně vytvářejí hrubé skvrny (zejména zespoda), které odstraníte pouze zvláštním agresivním mycím prostředkem nebo ručním drhnutím.

Ošklivé sklo z myčky

(foto: V. Petrušková, Rona, Lednické Rovné)

Bez malého odborného výkladu to nejde. Takže hrr do něho.

V článku Koroze a degradace skla v myčkách z Vysoké školy chemicko-technologické jsou uvedeny příčiny, proč sklo používané v gastronomii a domácnostech výrazně koroduje za vzniku bílých zákalů a vznikají oděrky a praskliny.

Příčinou je používaní silně zásaditých mycích prostředků (detergentů) na bázi polyfosfátů a uhličitanu sodného nebo peroxouhličitanu sodného (tzv. „soda efekt“) v myčkách nádobí v kombinaci s vysokou teplotou mytí (až kolem 70 °C).

Kombinace těchto dvou faktorů dokáže bezpečně rozpouštět skelnou síť a korodovat i nerezové nádobí. Navíc k „ochraně“ povrchu skla se používají nevhodné oplachové přípravky (detergenty), které nejsou schopné zneutralizovat pH oplachové vody. Měřením odcházející poslední oplachové vody bylo zjištěno, že její pH hodnota je značně vysoká (kolem 9).

Koroze skla mytých v myčkách se objevuje po několika mycích cyklech (50-250) v závislosti na používaném druhu detergentu.

Projevuje se jednak matněním povrchu skla s následným popraskáním vrchní vrstvy skla. Další viditelný projev koroze skla po mytí v myčce je tzv. liniová koroze (v důsledku nehomogenity skla), kdy jsou na povrchu skla patrné bílé zákaly tvaru prstenců. Neméně významným defektem způsobeným vysokou teplotou mycího roztoku je praskání ústního okraje skla v důsledku vysokého teplotního namáhaní.

Sklo netvrzené i tvrzené

Tvrzené sklo vznikne až jeho zahřátím na 620°C a rychlým ochlazením prudkým proudem vzduchu. Takto vzniklé sklo má vysokou pevnost v ohybu a odolnost proti nárazům. V případě rozbití se sklo rozpadne na malé neostré kvádříky a tím se výrazně sníží pravděpodobnost poranění.

Jak uvádí odborný časopis Glasrevue, poškození skleněných výrobků začíná téměř vždy na povrchu s výjimkou případů, kdy se uvnitř skla vyskytuje nehomogenita. Při ohřívání skleněného výrobku dochází vlivem teplotní roztažnosti skla ke zvětšení objemu povrchových vrstev, a to vyvolá tlakové napětí na povrchu a tahové napětí uvnitř výrobku.

Pro úplnost je nutno dodat, že odolnost skleněných výrobků proti náhlé změně teploty nezávisí pouze na teplotní roztažnosti (i když ta má rozhodující podíl), ale je ovlivněna i tvarem výrobku, zaoblením hran, kvalitou povrchu, pevností skla v tahu, teplotní vodivostí skla, Youngovým modulem pružnosti atd.

Potřebujete poradit s myčkou nádobí?

Zavolejte našemu specialistovi na číslo +420 355 327 629 nebo napište mail na technika@hofmann.cz

Pro otevření některých souborů potřebujete program pro čtení PDF souborů – zdarma si jej stáhněte zde.

 

About Eva Povová 183 Článků
Její hobby jsou ruční práce, ráda čte a dívá se na detektivky. eva.loket@seznam.cz

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*