Bezpečnost práce

Personál je vhodné pravidelně školit a to jak v oblasti hygieny (systém kritických bodů HACCP), tak v obsluze jednotlivých zařízení.

Školení o bezpečnosti práce by mělo být prioritou každého zaměstnavatele. V gastronomii platí toto pravidlo dvojnásob.

Možná rizika nedostatečného proškolení:

 • Vážné poranění (popáleniny, řezné rány atd.) při neodborném zacházení s přístroji v profesionální gastronomii;
 • Nevratné poškození drahých přístrojů jejich nesprávným použitím
 • Nevyužití přístrojů z důvodu nedostatečného seznámení s jejich funkcemi a možnostmi

Všeobecné bezpečnostní pokyny:

 • Montáž zařízení by měla být prováděna odborným personálem.
 • Dodržujte předepsané vzdálenosti od stěn a ostatních objektů.
 • Před používáním zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze, který poté pečlivě uschovejte, aby bylo možné do něj kdykoliv nahlédnout.
 • Zařízení používejte vždy pouze v souladu s jeho určením.
 • Neopravujte nikdy zařízení sami, kontaktujte Vašeho prodejce.
 • Pracovní oblečení je každodenní součástí pracovního dne profesionálních kuchařů.

Pracovní oblečení

Pracovní oblečení je každodenní součástí pracovního dne profesionálních kuchařů.

Rondon – chrání horní část těla např. před popálením horkým olejem.
Kuchařské kalhoty – chrání spodní část těla.
Pracovní obuv – protiskluzová, odolná vůči horkému oleji.
Žáruvzdorné rukavice – chrání ruce před popálením při kontaktu s horkými předměty.
Ochranné rukavice – chrání ruce proti řezným ranám při manipulaci s ostrými předměty.

2 Comments

 1. Je to hezké, to takhle napsat, ale donutit zaměstnance, aby dělili vše jak mají dá dost zabrat. U nás závodě hodně pomohlo ke zvýšení bezpečnosti obyčejný častější úklid. Na podlahy jsme začali dávat podložky, které stačí pouze vyměnit.

  • Dobrý den.
   Děkujeme za Váš příspěvek a reakci ke článku. Jak píšete, každý ví sám nejlépe, jak ve svém podniku dodržovat bezpečnost práce. Redakce Gastrotip.cz

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*