Profesní vzdělávání zaměstnanců

Význam vzdělávání v gastronomii spočívá v přenášení všech moderních poznatků do praxe a tím vytvoření garance kvality služeb.

Trendem doby je obsluhovat kvalitně, rychle, profesionálně a podle poznatků moderní gastronomie. Ty se v gastronomii neustále vyvíjejí a není možné nesledovat vývoj, pokud chceme uspět. Zaměstnavatele vývoj nutí dbát na profesní rozvoj svých zaměstnanců. Je to základní podmínka pro udržení kvality služeb.

Sledujte trendy, je to in.

Jestliže chcete mít kvalitní a vzdělaný personál

  • systematicky jej veďte k tomu, aby musel sledovat trendy a vývoj
  • přesvědčte jej o tom, jak rychle zastarávají jejich školní vědomosti
  • je optimální, když se z profesních vědomostí, získaných při přípravě na povolání, stávají dovednosti a návyky.

Při vzdělávání slaďte své potřeby a zájmy zaměstnanců.

  • vycházejte při přípravě z klasifikace vašeho zařazení, jeho tradice i specifik
  • profesní tréninky musí být zaměřené ryze prakticky s praktickými ukázkami a zkouškami pro osvojení poznatků a návyků
  • ke vzdělávání pak musí docházet v rámci denní praxe a v reálném pracovním prostředí, formou coachingu on the job a supervize.

Přimějte zaměstnance, aby se vzdělávali navzájem. Každé zařízení nemůže mít svého vlastního interního trenéra, nebo coache. Dnes však existuje řada kvalitních vzdělávacích zařízení, které dovedou zajistit interní trenéry z oboru gastronomie. Je také praktické, když se zařízení stane samoučící se organizací. Náklady na vzdělávání a tréninky jsou poměrně vysoké, a proto je dnes samozřejmou součástí praxe, že se kolegové informují navzájem o tom, co se dověděli a naučili a snaží se předat si nové poznatky.

Učíme se celý život.

Neuvědomujeme si, že člověk se učí celý život pasivním způsobem, z toho co se dovídá kolem sebe. Máme-li si zachovat profesní úroveň, nezbývá nám než se učit aktivně a sledovat dění a nové poznatky z oboru. Celoživotní aktivní profesní vzdělávání by se mělo stát součástí výkonu profese každého z nás, protože je jedinou zárukou zachování konkurenceschopnosti jednotlivce na trhu práce.

Připravil: PhDr.Jiří Vronský, majitel poradenské kaceláře, www.drvronsky.cz

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*