Za použitý olej dostanete zaplaceno

Stejně tak jako musí každý profesionální provoz řešit zavedení systému kritických bodů HACCP, je nutné položit si otázku kam s odpadem. Na rozdíl od likvidace odpadu v domácnosti se profesionální kuchyně při jeho odstraňování musí řídit zákonem. 

Olej totiž rozhodně nepatří do záchodu, dřezu ani výlevky. Otázku „kam s použitým olejem?“ Vám snad pomůže alespoň částečně zodpovědět následující článek.

Jak nakládat s odpadem ukládá zákon

Všechny profesionální provozy se musí při otázkách týkajících se likvidace odpadu řídit zákonem 185/2001 Sb., který ukládá povinnost odpad třídit a ekologicky likvidovat.

To znamená, že hygienické stanice při schvalování provozu restaurací požadují od provozovatelů uzavřenou smlouvu, ze které je patrné, že jim specializované firmy zajišťují odvoz a likvidaci tohoto druhu odpadu.

Velká většina fungujících restaurací již dnes zná specializované firmy zabývající se sběrem použitých olejů a jejich služeb využívají. Přesto se však najdou provozy, které se oleje nezbavují ekologicky. To znamená, že ho vylévají do běžného odpadu nebo předávají neoprávněným osobám. Tvrdit případné kontrole, že žádný olej nepoužívají se jim však nemusí vyplatit.

Likvidace použitého oleje nic nestojí

Specializované firmy kromě výkupu použitých jedlých olejů za hotové, pravidelných dodávkách fritovacího oleje, prodeje čistících prostředků a hygienických potřeb bezplatně nabízí řadu doplňkových služeb:

  • zapůjčení barelu na provozovnu
  • dodávka vybraného zboží
  • objednávky svozu na bezplatném čísle
  • vedení odpadové evidence (pro hygienu)

Ekologie ruku v ruce s ekonomií

Využíváním služeb specializovaných firem na svoz použitého oleje je tedy přínosem nejen pro ekologii, ale také Vaši peněženku.

Primárně je zabráněno znečištění odpadních vod a životního prostředí obecně. Sekundární přínos představuje recyklace suroviny a její následné druhotné využití.

Kam s olejem doma?

Povinnost likvidovat olej ekologicky v domácnostech neupravuje žádný zákon. Nejjednodušší řešení je využití sběrných míst, kde jsou občané v podstatě povinni likvidovat produkovaný odpad nad rámec běžného komunálního odpadu. Tzn. stejný postup jako při likvidaci elektroodpadu nebo pneumatik. V současnosti vzniká projekt, který by měl domácnosti také zapojit do ekologické likvidace olejů. Je tedy možné, že v budoucnu budeme třídit olej tak jako plast, sklo a papír.

*Zdroj: internet

 

Připravil: Václav Královec

Pro otevření některých souborů potřebujete program pro čtení PDF souborů – zdarma si jej stáhněte zde.

Jste jiného názoru, máte jiné nebo stejné zkušenosti? Pojďte diskutovat na Facebook

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*