Nábor zaměstnanců a spolupráce se školami

Všichni zaměstnavatelé se dnes potýkají s nedostatkem personálu. Už se ani příliš nezabývají jeho kvalitou, potřebují téměř každého k zajištění požadavků výroby na její personální obsazení.

Personalista v gastronomii

Rozvoj ekonomiky v České republice si žádá stále nové zaměstnance a dochází k tomu, že jednotlivé obory si navzájem přetahují zaměstnance, protože nezaměstnanost u nás je velmi nízká a zaměstnavatelé motivují uchazeče o zaměstnání výší výdělku a zaměstnanci na ni pochopitelně slyší. Ta je v průměru v ostatních oborech vyšší než v gastronomii.

Pro personalisty v gastronomii nastaly těžké časy a nábor personálu se pro ně stává noční můrou. Mají to ještě více složitější, protože pokud mají jejich zařízení poskytovat kvalitní gastronomické služby, těžko mohou zaměstnat každého. Služby poskytované v gastronomii si skutečně žádají vyškolený a vzdělaný personál.

Personální marketing

Kvalitní zaměstnanci z našeho oboru příliš nefluktuují a motivovat je k přestupu od jednoho zaměstnavatele k druhému je velmi složité. K tomu, aby se dali přesvědčit potřebujete mít skutečně pádné motivy. Nastává čas pro skutečnou personální práci a v dnešní době vysoké zaměstnanosti je nutné, aby společnosti měly ucelený systém náboru, personálního marketingu a především dobrý sociální systém, spolu se srozumitelným systémem odměňování, které se vždy stávají pádnými důvody ke změně zaměstnavatele.

Dnes je nezbytnou součástí personálního marketingu spolupráce se školami, ať už odbornými učilišti, středními hotelovými školami i školami vysokými. Systematická spolupráce se školami v oblasti odborného výcviku, školních praxí i odborných stáží zvyšuje možnost získat nové zaměstnance z řad studentů, pro něž se absolvovaná praxe v příslušném gastronomickém zařízení může stát silným motivem dát se u takové organizace zaměstnat.

Pro dnešní absolventy škol je také zajímavé, jaké další možnosti profesního rozvoje jim zaměstnavatel nabízí. Dnes už není nic neobvyklého, že zaměstnavatelé mají zpracovaný program rozvoje zaměstnanců na všech stupních organizační struktury. Hodně jim k tomu napomáhá i možnost získat granty z prostředků Evropské unie na zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců na trhu práce i posílení vlastních společností.

Je chvályhodné, jak se mezi zaměstnavateli zvyšuje povědomí o významu personální práce a rozšiřuje i to, jak se snaží pracovat se zaměstnanci v oblasti jejich rozvoje. Samozřejmě mají i své problémy s absolventy, kdy je pro ně složité zapracovávat do provozu absolventy a je to podstatně náročnější, někdy se potýkají i s nepříliš dobrým přístupem mladých lidí.

Nicméně důkazem zvýšené zodpovědnosti zaměstnavatelů k náboru zaměstnanců i jejich dalšímu profesnímu rozvoji je velký zájem o spolupráci se školami v oblasti odborného praktického výcviku studentů i snaha více propojit spolupráci hoteliérů a škol při výchově nastupující generace zaměstnanců, spolu se zvýšením prestiže profesí v oboru gastronomie.

Situace je dnes v oblasti náboru zaměstnanců vážná a ke změně nedojde hned, avšak všechny nastolené cesty vedou k tomu, aby náš obor měl kvalitní zaměstnance a odborníky a jejich nábor byl pro zaměstnavatele snazší.

Připravil: PhDr.Jiří Vronský
majitel poradenské kanceláře

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*