Není kavárna jako kavárna

V dnešní turbulentní době, kdy se všichni zaměstnavatelé potýkají s problémy, hovořit o benefitech pro zaměstnance, je trošku zábavné. Nicméně je si třeba uvědomit, že zaměstnanecké benefity jsou jedním z významných nástrojů stabilizace zaměstnanců a umožňují nakládat smysluplně s finančními prostředky, vloženými do sociálního programu pro zaměstnance.

Cafeteria systém

V zahraničí se běžně užívá pro tuto část personální práce program, kterému se říká Cafeteria systém. Velmi zjednodušeně řečeno, je to taková virtuální kavárna, kde si zaměstnanci mohou vybrat, co by pro ně bylo v oblasti odměn nejbližší a většina zaměstnanců se pak skutečně rozhoduje podle svých sociálních, zájmových, či jiných preferencí.

Cafeteria systém býval doménou personální práce velkých společností a zaměstnavatelů s velkými počty zaměstnanců. Ti si to takzvaně mohli dovolit. Dnes, kdy se mění struktura služeb ve všech oblastech, přicházejí dodavatelé a především koordinátoři služeb pro zaměstnavatele s nabídkou formou outsourcingu a přibližují tuto možnost i malým zaměstnavatelům.

Co nám dnes nabízejí cafeteria systémy?

  • možnost širší nabídky benefitů
  • nástroj, díky kterému lze snadno, jednoduše a především efektivně realizovat nepeněžní odměňování zaměstnanců
  • v nepeněžní formě plnění můžete provádět investice do zaměstnaneckých benefitů, bez zvyšování mezd
  • možnost daňového uplatnění benefitu na straně zaměstnavatele a její charakter nezdanitelného příjmu na straně zaměstnance
  • využívání cafeteria systémů má i řadu operativních výhod, a to především, že dodavatelům mohou upravit na míru program dle zadání zaměstnavatele a jeho potřeb, sledují čerpání těchto výhod a průběžně informují objednatele o stavu čerpání a využívání systému

Benefity dodávají na atraktivitě

  • benefity jsou nástrojem ke zvyšování pracovní motivace a potenciálu zaměstnanců
  • podporují dlouhodobé zlepšování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem jedince (work-life balance)
  • nástroj ke snižování fluktuace a nákladů
  • vhodná nabídka zaměstnaneckých odměn může významně dodat zaměstnavateli na atraktivitě a podpořit jeho konkurenceschopnost na poli trhu práce

Z nabídky benefitů zaměstnanci většinou čerpají služby na základě poukázek od zaměstnavatele, popř. objednávkou z on – line systémů správce systému. Nejraději čerpají zaměstnanci z nabídky pro sportovní vyžití, vzdělávání, kulturu, zdravotní péči a cestování. Někdy je součástí systému i nabídka nakupování za zvýhodněné ceny v obchodních řetězcích.

Nabídku firem zajišťujících dodávky cafeteria systémů najdete běžně na internetu a snadno si můžete vybrat svého dodavatele. Náklady s tím spojené nejsou nijak závratné a pomohou vám ve vaší personální práci, přičemž tím získáváte i širokou nabídku benefitů pro své zaměstnance. Nic není dokonalé, ale v tomto případě výhody významně převýšují mínusy. Výhody v oblasti personální práce jsou významným činitelem pro spokojenost, výkonnost a motivaci vašich zaměstnanců a často jsou mnohdy nevyčíslitelné.

Připravil: PhDr.Jiří Vronský
majitel poradenské kanceláře

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*