Firemní komunikace

Firemní komunikace je fenoménem, probíraným v každodenní manažerské praxi ze všech stran. Všichni si umíme toto slovní spojení vysvětlit, ale všichni si ho v praxi představujeme trošku jinak.

Na svém významu komunikace nabývá právě v okamžiku, kdy má několik jedinců naplnit něco, čemu třeba říkají společný záměr, nebo cíl, ale i třeba jen se sejít na jednom místě a společně se bavit.

V pracovním procesu to není tak jednoduché, protože zde skutečně více lidí musí splnit nějaký záměr a cíl, který jim je mnohdy navíc zadán a nevychází už tolik z jejich vlastní iniciativy. A jsme u toho, vzniká mezi nimi pracovní komunikace, potažmo firemní, protože musíme začít koordinovat a organizovat své činnosti a dohodnout se na postupu.

Dnešní podoba práce s lidmi je velmi komplexní, a proto musí být také samozřejmě založena na množství informací, které pocházejí přímo z pracovního procesu uvnitř organizace. To je základ fungování každé organizace, protože výměna informací je hybnou silou celého procesu jakékoli produkce.

Má – li být personální práce úspěšná, musí mít proto organizace dobře propracovaný komunikační systém a sofistikovanou zpětnou vazbu. Celkové nastavení organizace je živý organismus, který vyžaduje v souladu se s měnícími podmínkami a vývojovými poznatky, být průběžně upravován.

Základem úspěchu fungování každé organizace je kontinuální motivace, tzn. komunikace. Ta spočívá v každodenním řízení zaměstnanců a komunikaci s nimi, kdy jim sdělujeme, co se bude dít v dohledné době v provozu a zároveň jim dáváme také průběžně přiměřenou informaci o budoucnosti, záměrech a zamýšleném vývoji našeho zařízení.

Ve správně fungujícím zařízení jsou vždy jasně stanovené cíle vnitrofiremní komunikace:
– všichni znají cíle a strategii firmy
– každý ví, co ho očekává
– jsou dána jednoznačná pravidla a všichni je znají a dodržují
– jsou známé postoje vedení v aktuálních záležitostech
– každý má dostatek informací pro svou práci
– vedoucí zaměstnanci znají předpoklady svých podřízených
– existuje systém pravidelných zpětných vazeb na všech úrovních vedení

Jestliže máte ve svých organizacích jasná pracovní pravidla, zpracované popisy pracovních míst, komunikační toky a stanovené rámce kompetencí a zodpovědnosti, všechno do sebe organizačně zapadá, pak můžeme začít systematicky komunikovat a přesvědčovat své zaměstnance a aktivně prohlubovat jejich motivaci a loajalitu.

Pokud se svými zaměstnanci komunikujete skutečně pravidelně, ať už jakoukoli formou a s využitím všech vhodných médií (při všech stupních porad, vydáváním tištěného i elektronického firemního časopisu, při meetinzích na zahájení, nebo uzavření obchodního roku, ale i při individuálních návštěvách organizačních jednotek našich zařízení apod.), pak jim musíte dávat informace o tom, co od nich očekáváte, proč, co v návaznosti na danou situaci budou muset udělat nového, nebo co dokonce navíc.

Připravil: PhDr.Jiří Vronský, majitel poradenské kanceláře

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*